توری سرندی

شناسه محصول: 07 دسته:

توری سرندی به طور عمده در صنایع به منظور سرند کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول از مفتول‌هایی با ضخامت‌های مختلف و سایز چشمه‌های متفاوت تولید می‌شود. قیمت توری سرندی بر این اساس تعیین می‌شود که توجه به آن برای خرید توری سرندی الزامی است.

تماس بگیرید

فیلتر جدول قیمت

موارد خواسته شده را تکمیل فرمایید تا بهترین نتایج از جدول قیمت نمایش داده شود


چاپ جدول قیمت

به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تایید قیمت از واحد فروش قبل از ارسال سفارش الزامی است . تلفن : 54483-021

ردیف محصول ضخامت مفتول چشمه طول عرض حداقل سفارش واحد قیمت حداقل سفارشقیمت (تومان)ثبت سفارش
1 توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1، طول 20-101 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
2 توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
3 توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
4 توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
5 توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
6 توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
7 توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
8 توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
9 توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
10 توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
11 توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
12 توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
13 توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
14 توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
15 توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
16 توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
17 توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
18 توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
19 توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
20 توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
21 توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
22 توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
23 توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
24 توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
25 توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
26 توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
27 توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
28 توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
29 توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
30 توری سرندی رولی چشمه 6 مفتول 2 ، طول 20-102 mm6×6 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
31 توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 m1رول
1
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
32 توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm3×3 cm1.50 m1 m1برگ
1
برگ
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: برگ
33 توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 23.0 mm3×3 cm2 m1 m1برگ
1
برگ
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: برگ
34 توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm5×5 cm1.50 m1 m1برگ
1
برگ
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: برگ
35 توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 23.0 mm5×5 cm2 m1 m1برگ
1
برگ
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: برگ
36 توری سرندی چشمه 18 مفتول 3.5 ، طول 23.5 mm18×18 cm2 m1 m1برگ
1
برگ
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: برگ
آماده ارسال
مقایسه
موجود در انبار
لطفاً محصول مورد نظر را انتخاب کنید :
نقد و بررسی اجمالی

توری سرندی در واقع نوعی از توری است که در آن مفتول ها به صورت زنجیر وار در هم بافته شده اند، چشمه های این توری بر خلاف توری گابیون، توری مرغی و توری فرنگی لوزی شکل بوده و اندازه ی آن بین نیم تا یک سانتی متر است.  این توری دارای تنوع و کاربردهای گوناگونی دارد که از جمله مهم ترین کاربرد آن سرند یا غربال کردن شن و خاک در صنعت می‌باشد. این محصول بر اساس نوع نیاز مشتری و کاربردی که دارد در جنس های مختلفی چون آهن، استیل، گالوانیزه، مسوار، فولاد و… تولید می شود، که دارای مقاومت و دوام بالایی می باشد. در ادامه این مطلب قصد داریم به توضیحاتی در خصوص کاربرد، قیمت و خرید توری سرندی بپردازیم.

کاربرد توری سرندی

انواع توری سرندی

 همانطور که پیشتر گفته شد توی سرندی در انواع مختلفی از لحاظ جنس تولید و عرضه می‌شود که عبارتند از:

  1. آهنی

نوع آهنی این توری، از ضخامت بالایی برخوردار است. این نوع توری در مقایسه با نوع گالوانیزه آن ضخامت بالاتری داشته که بیشتر برای سرندهای ایستاده یا کرکره‌ای استفاده می شود. این محصول به صورت رولی تولید شده و از آن در مصارف ساختمانی و کارخانجات، ساخت حصارهای مقاوم، غربالگری شن و ماسه خشک به کارگرفته می شود.

  1. گالوانیزه

توری گالوانیزه سرندی، به طور معمول از مفتول گالوانیزه با ضخامت بالای 20 میلیمتر تولید می‌شود و بیش‌تر به صورت رول 30 متری تولید می‌گردد. این توری دارای انواع مختلفی از سایز و شکل  چشمه‌ است که همین امر موجب کاربرد‌های گسترده‌تر این محصول نسبت به انواع دیگر است. انواعی با چشمه 15 میلی‌متر و چشمه 8 تا 10 میلی‌متر نیز جز تولیدات این دسته هستند که چشمه 15 میلی‌متر آن مخصوص سرند کردن شن و ماسه است.

  1. فولادی

از نوع فولادی این محصول به طور عمده در مصارف صنعتی، همچون ساخت پانل‌های سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع توری در کنار مقاومت و استحکام بالا، از لحاظ شکل ظاهری نیز زیبایی زیادی داشته و به همین دلیل از آن در حصارکشی، فضاسازی ویلا ها و مکان های تفریحی استفاده می شود.

انواع توری سرندی

کاربرد های توری سرندی

  • سرند کردن و غربالگری خاک، شن و ماسه معادن، ساختمان‌سازی و کارخانجات که بیشترین کاربرد آن است.
  • بهره گیری در تولید قفس‌ برای حیوانات
  • حصارکشی برخی مکان ها مانند زندان ها
  • بهره‌گیری از آن در سازه های بتنی و ساختمانی
  • همانند توری گابیون می توان در زیباسازی فضاهای گردشگری و منازل از آن استفاده نمود
  • استفاده از آن جهت جداسازی در خطوط تولید مواد غذایی و کشاورزی
  • ایجاد فضای امنیتی محکم برای پادگان‌های نظامی

قیمت توری سرندی

قیمت توری‌سرندی بر اساس مشخصات فنی چون سایز چشمه، قطر مفتول و وزن نهایی متفاوت است. به عنوان مثال، این نوع توری در چشمه‌های، 7 چشمه یک میلی‌متری، 8 چشمه 1.2 میلی‌متری، 10 چشمه 1.5 میلی‌متری، 12 چشمه 1.5 میلی‌متری، 15 چشمه 2 میلی‌متری و 20 چشمه 2.5 میلی‌متری تولید می‌شود که هر یک از لحاظ قیمت با هم تفاوت دارند. نوسانات بازار آهن و مفتول، عاملی بسیار تعیین کننده در قیمت توری سرندی است. از جمله دیگر عوامل موثر بر قیمت این محصول قطر مفتول و قطر شبکه آن می‌باشد. برای مثال توری سرندی با قطر یک میلی‌متر و قطر شبکه 1×1 سانتی‌متر  در مقایسه با توری با قطر دو میلی‌متر و قطر شبکه 6×6 سانتی‌متر از قیمت پایین تری برخوردار خواهد بود .همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خرید توری سرندی و قیمت انواع آن می توانید از طریق شماره تماس 55449400-021 با کارشناسان مجموعه حصار آنلاین در ارتباط باشید.

قیمت توری سرندی

 

نقد و بررسی